Doelstellingen

1. Het in beginsel beoefenen en ten gehore brengen van Harmoniemuziek die door de leden graag gespeeld en door de toehoorders met plezier beluisterd wordt.

2. Het blijven vervullen van de sociale funktie die Sempre Crescendo in het dorp inneemt o.a. door het kunnen en willen opluisteren van Soerense evenementen.

3. Het handhaven van een zo hoog mogelijk muzikaal peil aangepast aan de bezetting en het kunnen der leden.

4. Aandacht voor het op peil houden resp. uitbreiden van ons ledenaantal.

5. Het bewerkstelligen van goede opleidingsfaciliteiten voor nieuwe leden en een zo effektief mogelijk gebruik van de repetitietijd.